Persoonlijke effectiviteit verbeteren: Goldsmith model | Tijdwinst.com (2024)

10-10-2019 7 min.

Je persoonlijke effectiviteit verbeteren betekent doen waar je goed in bent, waardevolle resultaten boeken en daar voldoening van krijgen. Utopia? Nee, hoor. Je moet alleen ontdekken waar jouw “mojo” ligt, volgens Marshall Goldsmith – in 4 stappen, via zijn model.

Wat is persoonlijke effectiviteit?

Je manager heeft het misschien al eens geroepen, met als doel om jou productiever te laten werken. En dat is eigenlijk de verkeerde context, en niet het directe doel. Persoonlijke effectiviteit draait niet om meer werk gedaan krijgen, maar om beter werken. Werk doen dat perfect bij jou past, in plaats van jou geforceerd in een functie proppen, ook al wil het niet passen, hoe flexibel je je ook opstelt. “Job crafting” heet dat ook wel.

De volledige en correcte persoonlijke effectiviteit betekenis – om onder je manager’s neus te duwen bijvoorbeeld – vind je hier.

Logisch dus, dat je met meer persoonlijke effectiviteit wil werken. Je werkt er fijner van. Maar we waren niet om hem te definiëren, maar om hem te verbeteren. Hoe je dat doet, weet Marshall Goldsmith.

De man die uitgeroepen werd tot de nummer 5 grootste denker ter wereld, op het gebied van management en business. Met een van zijn eerste en grootste bestsellers op dat gebied; “mojo” – dat alles te maken heeft met je persoonlijke effectiviteit verbeteren.

Hoe je persoonlijke effec… – eh “mojo” vergroot

Wij noemen het “persoonlijke effectiviteit” – nogal een gecompliceerde term die vatbaar is voor misinterpretaties. Goldsmith noemt het liever “je mojo”. Klinkt net wat frisser, en iedereen weet wat je bedoelt. Je mojo is waar je helemaal lekker in je vel zit, doordat je “motivation” en “joy” helemaal in balans zijn.

Mojo, volgens Goldsmith’s boek:

“Mojo komt op het moment dat we iets doen dat betekenisvol is, dat krachtig is, en dat positief is – en dat de rest van de wereld zo erkent. Mojo is die positieve energie die we krijgen van wat we doen, dat start van binnen, en uitstraalt naar buiten. Mojo piekt, wanneer we zowel geluk als betekenis ervaren in wat we doen.”

Klinkt goed. Dus houden we het op Goldsmith’s term. Hij heeft namelijk niet alleen het juiste woord ervoor, maar ook de juiste aanpak om je mojo te vinden – en je effectiviteit vergroten!

Wees gerust: z’n aanpak is simpel. Je hoeft niet aan de slag met persoonlijke effectiviteit leerdoelen, zoals je (HR) manager misschien denkt. Of omslachtige persoonlijke ontwikkelingsplannen – “pop” zoals insiders het noemen – te maken. Het enige dat je moet doen is de 4 persoonlijke effectiviteit onderwerpen van Goldsmith leren kennen, en ze vertalen naar je eigen karakter en situatie.

Het Goldsmith model, noemen we het even voor het gemak. Moet jij alleen nog even invullen. Pak je pen en papier er maar bij!

Persoonlijke effectiviteit verbeteren: Goldsmith model | Tijdwinst.com (1)

Het Goldsmith model

Bestaat uit 4 onderdelen – of vragen – om in te vullen: over je identiteit, je prestaties, je reputatie en de dingen in je werk die rijp zijn voor acceptatie. De magische 4-eenheid die jou naar je mojo gaat leiden, voor die betere baan. Beantwoord ze dus één voor één, voor jezelf:

1. “Wat is je identiteit?”

Deze is belangrijk. Hij gaat over jouzelf. Je ideaal vormgegeven functie voor maximale effectiviteit moet tenslotte bij jou passen. Bij je talenten en je karakter. Bij je voorkeuren en je beste kanten. Om die te onthullen, moet je even graven in jezelf:

 • Wie ben je?
 • Wat drijft je?
 • Waar ben je goed in?
 • Welke waarden kreeg je mee in je opvoeding?
 • Welke dingen vind je belangrijk?
 • Met welk soort mensen omring je je?
 • Wat is je beste karaktertrek?
 • Wat is je slechtste?
 • Waar kan jij niet tegen?

Probeer jezelf zo te definiëren en omkaderen, binnen de kaders van je professionele zelf. Dat je van sanseveria’s houdt, mag je even buiten beschouwing laten. Denk vooral aan wat relevant is binnen je werk.

2. “Wat zijn je prestaties?”

Deze gaat over datgene waar jij positieve energie van krijgt. En dat ontdek je, door terug te gaan naar je beste zakelijke prestaties uit het verleden:

 • Wat zijn de meest waardevolle resultaten die je geleverd hebt?
 • Wat maakt dat jij in een ‘flow’ komt op het werk (gedachten op nul, volledig gefocust in een taak, terwijl de tijd verdwijnt)?
 • Op welke prestatie ben je het meest trots?
 • Van welke werkzaamheden word je het meest enthousiast?

Denk gerust aan alle prestaties en werkzaamheden uit het verleden, en welk effect ze hadden op jou en op het afgeleverde resultaat. Denk groot, denk klein. Denk ver terug, misschien zelfs naar een vakantiebaantje, of een stageplek waar je ooit zo helemaal in je element was omdat je daar zulke toffe prestaties hebt neergezet waar iedereen van onder de indruk was, inclusief jijzelf.

Persoonlijke effectiviteit verbeteren: Goldsmith model | Tijdwinst.com (2)

3. “Wat is je reputatie?”

Deze zag je misschien niet aankomen. Maar je mojo en daarmee je persoonlijke effectiviteit vinden, doe je niet alleen door binnenin jezelf te graven. Daar kun je oneindig blijven rondscheppen, maar die bron geeft je geen referenties of kaders. Bovenstaande 2 elementen zijn alleen gebaseerd op wat jij denkt. Nu is het tijd om die inzichten te staven, aan de rest van de wereld.

Want – weet je nog – volgens Goldsmith is mojo “iets doen dat betekenisvol is, dat krachtig is, en dat positief is – en dat de rest van de wereld zo erkent”.

Richt je dus tot een collega met wie je goed kan opschieten, van wie je weet dat hij of zij eerlijk tegen je kan zijn, en bij wie je je op je gemak en vertrouwd voelt. Kies er zo een paar uit. Misschien inclusief je HR manager? Of favoriete teamleider? Laat hen je bovenstaande 2 lijstjes zien, en vraag hen wat zij ervan denken:

 • Komt het overeen met hoe zij jou zien, en wat zij van je gezien hebben?
 • Heb je het ergens mis, volgens hen?
 • Ontbreekt er nog iets?
 • Zijn er waardevolle aanvullingen?

Benadruk dat eerlijkheid en openheid gewenst is, omdat ze je alleen met oprechte opbouwende feedback verder helpen – niet met aardig blijven en een vlugge “ja, dat klopt zo ongeveer wel, denk ik”. Vraag door, zet ze aan het denken, en haal er zelf zo het meeste uit.

4. “Wat moet je accepteren?”

Dit is het minst gezellige, maar ook het meest realistische gedeelte van Goldsmith’s 4-eenheid. Je blijft, zolang je voor de baas werkt, afhankelijk van de grenzen die hij of zij stelt aan je functie. En het ene bedrijf is flexibeler in functie-vormgevingen dan het ander. Werk je voor jezelf, dan telt het zelfs. Je blijft namelijk altijd afhankelijk van menselijke en praktische grenzen. Accepteer de grenzen die er zijn.

Bespreek je wens om je persoonlijke effectiviteit te vergroten, door echter te focussen op datgene dat wél bij jou past binnen je functie. Geef aan welke voordelen het oplevert – meer energie, betere resultaten – wanneer jij maximaal binnen jouw mojo werkt.

Vraag daarbij om de grenzen of kaders die er zijn:

 • Hoever wil je leidinggevende of (HR) manager gaan om jou te laten ontdekken waar jij optimaal kan shinen?
 • Zijn er mogelijkheden om onderdelen van je functie los te laten, of juist op te pakken?
 • Is er ruimte voor trainingen en persoonlijke ontwikkeling in de door jou gewenste richting?

Wees voorbereid op het antwoord: er zullen altijd onderdelen bij je functie blijven horen waarbij je niet direct aan zonneschijn en bloemengeur denkt, maar eerder aan donderwolken en mineur-concerten. Dit is het acceptatie-gedeelte, dat Goldsmith niet voor niets in z’n model incorporeerde. Het hoort erbij:

Persoonlijke effectiviteit verbeteren: Goldsmith model | Tijdwinst.com (3)

Samengevat

Je vergroot je persoonlijke effectiviteit door je “mojo” te vinden. Je vindt en verbetert het, via het slimme model van Marshall Goldsmith. Je bepaalt daarin: wat je identiteit is, wat je prestaties zijn, staaft je reputatie en sluit uit wat onmogelijk is. Wat er overblijft, is waar jouw mojo zich bevindt, en waar je persoonlijke effectiviteit optimaal is. Dát is waar je naartoe werkt, binnen je functie.

Meer weten over de toepassing van het model? Lees hier hoe je er een toepasbaar actieplan van maakt.

Dus: Ontdek je mojo, peil ‘m bij je collega’s, leg ‘m voor aan je manager – en werk daar naartoe. Focus je op datgene dat jou blij maakt en motiveert: motivation en joy. Mojo.

Al gedaan? Wat heb je ontdekt? Bleek het te kloppen? Hoe reageerde je manager? We zijn erg benieuwd! Deel het in de comments, hier beneden.

De volgende stap

Klaar om verder te ontwikkelen, om echt de focus te vinden van jouw functie, en daar je werkdag praktisch omheen te draaien? Het enige dat je daarvoor nu nog nodig hebt, is een goede training time management, waarin je in 1 dag het overzicht leert creëren en je je informatiesysteem zo inricht, dat je je ook daadwerlijk kúnt focussen op die mooiste onderdelen van je werk. Zonder dat je bezig blijft met alle prullaria daaromheen. Managen die handel, voor jouw ideale baan!

Dagelijks handige inzichten? Volg ons op social media!

Volg ons onder andere op Instagram of Pinterest. Daar krijg je niet alleen handvatten op het gebied van timemanagement, je ontvangt ook de slimme tips waarmee je jouw communicatie skills een boost geeft. De laatste artikelen netjes en overzichtelijk in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Leer je liever lezend, lees dan ons boek Elke Dag om 15.00 Uur Klaar. Maak kennis met de beste inzichten uit onze trainingen en leer slimmer werken in plaats van harder.

Wie zijn wij? | Cursus Time Management

Tijdwinst.com is een trainingsbureau dat zich specialiseert in slimmer (samen)werken. We bieden door het hele land diverse (online) trainingen aan, variërend van timemanagement, assertiviteit, gesprekstechnieken tot aan snellezen. Nieuwsgierig? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website of blogs, en schrijf je in voor één van onze (digitale) trainingen.

 1. 1-daagse training Time Management | Blog
 2. 1-daagse training Assertiviteit | Blog
 3. 1-daagse training Gesprekstechnieken | Blog
 4. 1-daagse training Feedback Geven | Blog
 5. 1-daagse training Snellezen, Mindmapping en Geheugentechnieken | Blog
 6. 1-daagse training Effectief Thuiswerken voor Teams | Blog
Persoonlijke effectiviteit verbeteren: Goldsmith model | Tijdwinst.com (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated:

Views: 5871

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.